ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมกับ depa หารือแนวทางพัฒนากำลังสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมกับ depa หารือแนวทางพัฒนากำลังสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โพสโดย

11 ม.ค. 62 | 793 view

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมหารือความร่วมมือแนวทางในการพัฒนากำลังคน ชุมชน และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคอีสานตอนกลาง) depa พร้อมคณะฯ และมอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287