ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ประชุมหัวข้อ NexC report กับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

Example blog post alt

คณะไอที มมส ประชุมหัวข้อ NexC report กับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 ม.ค. 62 | 752 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ในหัวข้อเรื่อง กองบรรณธิการเครือข่ายสื่อพลเมือง NexC report เพื่อวางแผนการทำงานเพื่อสร้างการเรียนรู้การออกแบบการสื่อสารควบคู่กับสถานการณ์ทางสังคม และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน ณ ห้องประชุมคระวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กรเป็นประธานในที่ประชุม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1510