ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

10 ม.ค. 62 | 619 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ที่เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสาขาวิชาชีพพร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรภาควิชาสื่อนฤมิต ในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษากล่าวต้อนรับ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543