ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

10 ม.ค. 62 | 707 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ที่เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสาขาวิชาชีพพร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรภาควิชาสื่อนฤมิต ในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษากล่าวต้อนรับ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287