ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สโมสรนิสิตร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

สโมสรนิสิตร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

10 ม.ค. 62 | 573 view

นายพศิน พละแสน นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ให้คำอวยพรและขอบคุณสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศในปีการศึกษา 2562


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287