ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสโดย

10 ม.ค. 62 | 453 view

วันที่  7  มกราคม 2562  :  เวลา 09.00 – 16.30 น.  คณะวิทยาการสารสนเทศ  รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อสอบทานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมี คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ให้การต้อนรับ   ณ  ห้องประชุม IT-203  คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287