ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

10 ม.ค. 62 | 400 view

วันที่  7  มกราคม 2562  :  เวลา 09.00 – 16.30 น.  คณะวิทยาการสารสนเทศ  รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อสอบทานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมี คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ให้การต้อนรับ   ณ  ห้องประชุม IT-203  คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543