ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้บริหารคณะไอที ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คนใหม่

Example blog post alt

ผู้บริหารคณะไอที ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คนใหม่

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ม.ค. 62 | 771 view

ผู้บริหารคณะไอที ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งงาน ตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คนใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287