ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

Example blog post alt

นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

7 ม.ค. 62 | 678 view

นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE จัดขึ้นโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างกำลังใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง

โดยมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายธัชนนท์ พูนปริญญา

2. นางสาวจินดา สรสิทธิ์

3. ชาญณรงค์ แซ่จู

4. นางสาววรรณภรณ์  ทวีผ่อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – TIME ความรัก/เวลา/ความจริง

https://www.facebook.com/weerawut.imsamran.12/videos/pcb.271456960390624/271456703723983/?type=3&theater


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287