ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

Example blog post alt

นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

7 ม.ค. 62 | 604 view

นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE จัดขึ้นโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างกำลังใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง

โดยมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายธัชนนท์ พูนปริญญา

2. นางสาวจินดา สรสิทธิ์

3. ชาญณรงค์ แซ่จู

4. นางสาววรรณภรณ์  ทวีผ่อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – TIME ความรัก/เวลา/ความจริง

https://www.facebook.com/weerawut.imsamran.12/videos/pcb.271456960390624/271456703723983/?type=3&theater


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543