ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

26 ธ.ค. 61 | 571 view

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการรับสมัครส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มี ความสามารถพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมานี้

ลิงค์รับสมัครเรียนออนไลน์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvGGI4yBFPMheIQxctdi_pgW8hXjMNbxz9LxWlVeP43qvrA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvGGI4yBFPMheIQxctdi_pgW8hXjMNbxz9LxWlVeP43qvrA/viewform

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53