ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

25 ธ.ค. 61 | 1112 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบงาน และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณผู้บริหาร และแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557