ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ลำดับรายชื่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

Example blog post alt

ลำดับรายชื่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

13 พ.ย. 61 | 466 view

ลำดับรายชื่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

Download File ลำดับรายชื่อ : http://regpr.msu.ac.th/graduation/dn/run2561.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://regpr.msu.ac.th/graduation/dn/run2561.pdf
คำแนะนำ : สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : https://activity.msu.ac.th/congratulations/?cat=12" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://activity.msu.ac.th/congratulations/?cat=12


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 6 ต.ค. 65 | 4