ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561

Example blog post alt

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

8 พ.ย. 61 | 5140 view

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  International Conference on Convergence: Content, Media and Technology  ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561   ณ  ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  โดยกิจกรรมมีการรับฟังการบรรยายทางวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และการนำเสนอผลงานจากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 Session

รายละเอียด/ลงทะเบียน : 

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908