ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “แอปพลิเคชัน เซียน แดรี่ฟาร์ม”

Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “แอปพลิเคชัน เซียน แดรี่ฟาร์ม”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ต.ค. 61 | 940 view

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “แอปพลิเคชัน เซียน แดรี่ฟาร์ม” เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติในฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ระหวางเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


พิธีลงนามความร่วมมือ แอปพลิเคชัน “เซียน แดรี่ฟาร์ม” มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณะสัตวแพทยศาสตร์ , อาจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ คณะวิทยาการสารสนเทศ , ตัวแทนจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด, และตัวแทนจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันของนักวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยมุ่งให้เกษตรกรทั่วประเทศได้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนี้


ภาพ : สยาม ไพรสนธิ์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287