ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วย Premier CC"

Example blog post alt

ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วย Premier CC"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

12 ก.ย. 61 | 1528482 view

หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วย Premier CC" โดยวิทยากร ผศ.ศิริพร น้อยอำคา ระหว่างวันที่ 24-25 พย. 2561

ลงทะเบียนได้ที่เว็บ: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fyo7psG&h=AT12BRtwJDTCuJmHEIFF6k8NauWQZtrzj6tD5tD4Z6mA7t-44_7feHoE7PyfcCjM6dbgu_UWB3GQUo7DDrOfPKiMiaq-X08MiyO7ajcdvEkE-ZnMD15d6LCpASEwYPCi0GUM0g" href="https://goo.gl/yo7psG" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://goo.gl/yo7psG">https://goo.gl/yo7psG
รายละเอียดหลักสูตร: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fittraining.it.msu.ac.th%2F%3Fpage_id%3D278&h=AT12BRtwJDTCuJmHEIFF6k8NauWQZtrzj6tD5tD4Z6mA7t-44_7feHoE7PyfcCjM6dbgu_UWB3GQUo7DDrOfPKiMiaq-X08MiyO7ajcdvEkE-ZnMD15d6LCpASEwYPCi0GUM0g" href="http://ittraining.it.msu.ac.th/?page_id=278" rel="nofollow noopener" target="_blank">http://ittraining.it.msu.ac.th/?page_id=278">http://ittraining.it.msu.ac.th/?page_id=278

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ: ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ
โทร 0959678342, ittraining@it.msu.ac.th


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1528482