ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม

Example blog post alt

Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

7 ก.ย. 61 | 448 view

Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและวิจัย"

ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/yo7psG">http://goo.gl/yo7psG">http://goo.gl/yo7psG
รายละเอียด http://ittraining.it.msu.ac.th/">http://ittraining.it.msu.ac.th/">http://ittraining.it.msu.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ: ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ
โทร 0959678342, ittraining@it.msu.ac.th


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53