ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรณรงค์การประหยัดพลัง ประจำปี 2561

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรณรงค์การประหยัดพลัง ประจำปี 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

22 ส.ค. 61 | 1149 view

22 สิงหาคม 2561 : 13.30 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรณรงค์การประหยัดพลัง ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตช่วยกันประหยัดพลังงาน กิจกรรมประกอบด้วย การติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า และกระดาษ บริเวณรอบอาคาร พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บ คัดแยก ถังขยะให้ถูกวิธี ณ บริเวณคณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : สยาม ไพรสนธิ์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543