ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับงานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา และคณะฯ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับงานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา และคณะฯ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

22 ส.ค. 61 | 1434 view

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 : 09.00 น. งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับงานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา และคณะฯ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ : งานวิชาการ
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287