ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ

Example blog post alt

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

22 ส.ค. 61 | 2119 view

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ โดยการจัดนิทรรศการ การทำแผนที่ การส่องกล้องภาพถ่ายสามมิติ การดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน การจำลองน้ำท่วมในประเทศลาว และการจำลองน้ำท่วมเขื่อนแก่งกระจาน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นเกมตอบคำถาม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287