ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก Newton Mobility Grant Scheme 2016/R1

Example blog post alt

อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก Newton Mobility Grant Scheme 2016/R1

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

28 มิ.ย. 61 | 749 view

อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก Newton Mobility Grant Scheme 2016/R1 ชื่อเรื่อง “Security Analysis and Performance Enhancement of Software Defined Network and Named Data Network” กำหนดโครงการทั้งสิ้น 2 ปี จำนวน 2 รอบ ดังนี้ (รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาเอก ในกลุ่มวิจัย ISAN) และ (รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – 20 กรกฎาคม 2561) ณ School of Computing, Faculty of Engineer, University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543