ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 หัวข้อ “AI in Medical Domain and Trends of Research”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 หัวข้อ “AI in Medical Domain and Trends of Research”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

18 พ.ค. 61 | 810 view

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 : 09.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “AI in Medical Domain and Trends of Research” โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Prof.Dr.Peter Haddawy อาจารย์จาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “AI in Medical Domain” และ “Al Concepts and Techniques in Medical Domain” ณ ห้องบรรยาย IT-507 คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287