ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”

Example blog post alt

Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

27 เม.ย. 61 | 1028 view

วันที่ 27 เมษายน 2561  :  13.00 น.  บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการได้งานของนิสิต โดยมีการบรรยายพิเศษ และ Workshop ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เบื้องหลังฝ่ายบุคคลคัดคนเข้าทำงานอย่างไร และวิธีการเขียนใบสมัครอย่างไรให้ให้งาน” เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสได้รับความรู้ และพร้อมในการสมัครงาน  โดยมีนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ  :  คมสันต์  หงษ์อนันต์ 

ข่าว   :  ณัฐกานต์  คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287