ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กิจกรรมเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

Example blog post alt

กิจกรรมเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

27 เม.ย. 61 | 708 view

วันที่ 27 เมษายน 2561  :  ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  จัดกิจกรรมเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อให้นิสิตได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พึงมีต่อประชาธิปไตยของนิสิต พัฒนาให้นิสิตรับผิดชอบต่อหน้าที่ เลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาบริหารองค์กรนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนนิสิตในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  ณ  ลานชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ภาพ / ข่าว  :  ณัฐกานต์  คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543