ข่าวคณะ IT


หอเกียรติยศ

#
Example blog post alt 7 พ.ย. 62 | 456
บทความนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนทเศ ได้รับรางวัล Best Paper Award
Example blog post alt 6 พ.ย. 62 | 467
นายพศิน พละเเสน นิสิต "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 1 พ.ย. 62 | 519
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับโล่รางวัล"นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"
Example blog post alt 23 ก.ย. 62 | 477
นิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชย โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8
Example blog post alt 30 เม.ย. 61 | 458
นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลที่ 3 จากผลงานชุด "ภาษีไม่หนีไปไหน"
Example blog post alt 25 เม.ย. 61 | 473
นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
Example blog post alt 20 มี.ค. 61 | 446
ผลงานรางวัล-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของอาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101
Example blog post alt 20 มี.ค. 61 | 500
ผลงานรางวัลชมเชย-ของนิสิตภาควิชา-CS จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
Example blog post alt 20 มี.ค. 61 | 448
ศิษย์เก่าภาควิชานิเทศศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ MCOT) ได้รับรางวัลชมเชย สาขาข่าวช่วยเหลือสังคม จากข่าว ตีแผ่ความจริงคดีเบนซ์ชนฟอร์ด
Example blog post alt 19 มี.ค. 61 | 450
ผลงานศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับ 3 รางวัล จากผลงานไทบ้านเดอะซีรีส์ ในงานประกาศผลรางวัลหนังไทย Bioscope Awards 2017 ประจำปี 2560
Example blog post alt 13 มี.ค. 61 | 443
ผลงานนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ - ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ใน “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12”
Example blog post alt 12 มี.ค. 61 | 447
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ผลงานของศิษย์เก่า-ภาควิชานิเทศศาสตร์
Example blog post alt 7 มี.ค. 61 | 460
ผลงานของอาจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)
Example blog post alt 6 มี.ค. 61 | 449
นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)
Example blog post alt 6 มี.ค. 61 | 450
ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน)
Example blog post alt 19 ก.พ. 61 | 523
นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2018
Example blog post alt 9 ก.พ. 61 | 451
ภาควิชาภูมิสารสนเทศ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 หัวข้อ และได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัลในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
Example blog post alt 3 ม.ค. 61 | 447
นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560
Example blog post alt 3 ม.ค. 61 | 440
ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge”
Example blog post alt 3 ม.ค. 61 | 507
ผลงานของนิสิต ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ นางสาววาจาทิพย์ การเกล้า ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ประเภทภาคบรรยาย
Example blog post alt 3 ม.ค. 61 | 581
นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน Sittisak “Get A Head Start”
Example blog post alt 3 ม.ค. 61 | 498
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารนเทศ
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 459
ผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ผ่านรอบแรก (รอบ Proposal) จำนวน 5 โครงการ จากการแข่งขัน National Software Contest 2018 (NSC) โดยได้รับเงินสนับสนุนจำนวนโครงการละ 3,000 บาท
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 443
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียติบัตร จากการประกวดแข่งขันนักจัดรายการวิทยุฯ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 441
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560