ข่าวคณะ IT


กิจกรรมคณะ

#
Example blog post alt 1 ต.ค. 63 | 20
คณะไอที มมส ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการบัญชีฯ มมส คนใหม่
Example blog post alt 1 ต.ค. 63 | 12
คณะไอที มมส ร่วมเชิดชูเกียรติในงานผู้เกษียณอายุราชการ มมส
Example blog post alt 30 ก.ย. 63 | 32
คณะไอที มมส เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านการอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Example blog post alt 28 ก.ย. 63 | 83
คณะไอที มมส จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อปรับแผนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2564 - 2569
Example blog post alt 16 ก.ย. 63 | 79
คณะไอที มมส จัด Mini open house เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
Example blog post alt 16 ก.ย. 63 | 73
คณะไอที มมส สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคจากบริการโทรคมนาคม
Example blog post alt 15 ก.ย. 63 | 65
คณะไอที มมส พานิสิตร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับโครงการ True 5G Robotic Camp 2020
Example blog post alt 15 ก.ย. 63 | 48
คณะไอที มมส ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส คนใหม่
Example blog post alt 15 ก.ย. 63 | 181
นิสิตนิเทศศาสตร์ ปล่อยของ!! นำเสนอโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด
Example blog post alt 14 ก.ย. 63 | 69
นิสิตนิเทศศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมแข่งต่อระดับประเทศ
Example blog post alt 14 ก.ย. 63 | 19
คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศการกู้ กยศ/กรอ ให้นิสิตใหม่ 63
Example blog post alt 2 ก.ย. 63 | 101
คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ
Example blog post alt 1 ก.ย. 63 | 99
นิสิตเอกภาพยนตร์ มมส จัด workshop การผลิตหนังสั้น เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.ท่าขอนยางพิทยาคม
Example blog post alt 1 ก.ย. 63 | 335
นิเทศฯ มมส คว้าที่ 3 ประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต(ภาคอีสาน) พร้อมลุยต่อรอบระดับประเทศ
Example blog post alt 27 ส.ค. 63 | 164
“วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์” พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563
Example blog post alt 24 ส.ค. 63 | 126
ภูมิสารสนเทศ มมส จัด Workshop “พาน้องเข้าสู่โลก GIS”
Example blog post alt 19 ส.ค. 63 | 141
วิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตผ่านโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพ
Example blog post alt 18 ส.ค. 63 | 200
เผยโฉมหน้าผู้ชนะ IT FRESHMEN 2020 "GEN Z INFLUENCER”
Example blog post alt 14 ส.ค. 63 | 232
สัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกสิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่
Example blog post alt 7 ส.ค. 63 | 195
สำเร็จไปอีกขั้น!! 3 ทีม นิสิตคณะฯไอที มมส เข้ารอบ 30 ทีม โครงการ NIA Creative Contest 2020
Example blog post alt 7 ส.ค. 63 | 175
วิทยาการสารสนเทศ มมส จัด Workshop Microsoft Teams พัฒนาศักยภาพบุคลากร
Example blog post alt 21 ก.ค. 63 | 301
คณะไอที มมส จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy สำหรับบุคลากร
Example blog post alt 21 ก.ค. 63 | 423
คณะไอที มมส จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy
Example blog post alt 15 ก.ค. 63 | 234
วิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
Example blog post alt 14 ก.ค. 63 | 266
วิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต
Example blog post alt 13 ก.ค. 63 | 671
แล็บวิจัยและพัฒนา MISL ร่วมกับบริษัท ซินเทลลิเจนต์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการ MISL Summer School 2020 รวมมูลค่า 87,500 บาท
Example blog post alt 13 ก.ค. 63 | 97
ต้อนรับกันอย่างสดใส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563
Example blog post alt 5 ก.ค. 63 | 132
สโมฯ ไอที นำเสนอแผนดำเนินกิจกรรม ปี 2563 พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 5 ก.ค. 63 | 105
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมถวายเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา มมส.
Example blog post alt 18 มิ.ย. 63 | 211
มมส MOU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้และทักษะฝีมือฯ
Example blog post alt 16 มิ.ย. 63 | 595
ภูมิสารสนเทศ มมส จัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcGIS ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม
Example blog post alt 10 มิ.ย. 63 | 236
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปคนใหม่
Example blog post alt 21 เม.ย. 63 | 303
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มมส
Example blog post alt 3 เม.ย. 63 | 730
คณะวิทยาการสารสนเทศ ผลิตเครื่องกดเจลล้างมือกึ่งอัตโนมัติเพิ่ม พร้อมมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ มากกว่า 15 แห่ง
Example blog post alt 31 มี.ค. 63 | 352
ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม ผุดไอเดีย "เครื่องกดเจลล้างมือกึ่งอัตโนมัติ" ลดการสัมผัสผ่านการใช้มือ
Example blog post alt 15 มี.ค. 63 | 246
Informatics Big Cleaning Day 2020 ต้าน Covid - 19
Example blog post alt 12 มี.ค. 63 | 412
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส
Example blog post alt 12 มี.ค. 63 | 445
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563
Example blog post alt 9 มี.ค. 63 | 279
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแห่ใช้สิทธ์เลือกตั้งผู้นำองค์กรนิสิต 2563
Example blog post alt 9 มี.ค. 63 | 891
นิเทศฯ มมส รับทุนสนับสนุน 200,000 บาท จากโตโยต้า พร้อมดำเนินกิจกรรมต่อยอด ถนนสีขาว
Example blog post alt 9 มี.ค. 63 | 388
คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่กัณฑ์หลอนพร้อมจัดตั้งโรงทานในงานประเพณีบุญผะเหวด มมส. 63
Example blog post alt 5 มี.ค. 63 | 347
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563
Example blog post alt 5 มี.ค. 63 | 325
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส
Example blog post alt 5 มี.ค. 63 | 338
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
Example blog post alt 5 มี.ค. 63 | 352
นิเทศศาสตร์ มมส จัดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตประจำปี 2563 พร้อมอบรมหัวข้อ “วิกฤตหรือโอกาส นิเทศศาสตร์ 5G”
Example blog post alt 25 ก.พ. 63 | 360
สื่อนฤมิต มมส จัด workshop การพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน
Example blog post alt 25 ก.พ. 63 | 310
สื่อนฤมิต มมส จัด workshop ปฏิบัติการสร้างแบบจำลอง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp
Example blog post alt 24 ก.พ. 63 | 299
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความสามัคคี ผ่าน "มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 25 ปี ราชพฤกษ์เกมส์"
Example blog post alt 24 ก.พ. 63 | 634
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือดผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระบบเทียบเข้า ประจำปี 2563
Example blog post alt 24 ก.พ. 63 | 467
วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2
Example blog post alt 23 ก.พ. 63 | 754
นิเทศศาสตร์ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงละครโทรทัศน์
Example blog post alt 23 ก.พ. 63 | 476
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าว “วิ่งวัดบุญ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ " วิ่งม่วน วิ่งมันส์ ฉลองวันสงกรานต์ก่อนใครในสยาม"
Example blog post alt 23 ก.พ. 63 | 306
เริ่มแล้ว..ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563
Example blog post alt 23 ก.พ. 63 | 882
นิเทศศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลที่ 2 เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 4
Example blog post alt 23 ก.พ. 63 | 349
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมพิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน
Example blog post alt 13 ก.พ. 63 | 578
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวจากรายการเปิดปม
Example blog post alt 4 ก.พ. 63 | 326
โรงพยาบาลสุทธาเวช สาธิตการล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรน่า
Example blog post alt 3 ก.พ. 63 | 344
“พี่ติวน้อง” โครงการดี ๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 3 ก.พ. 63 | 256
ภูมิสารสนเทศ มมส. พานิสิตเปิดโลกกว้าง “ทัศนศึกษาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ”
Example blog post alt 30 ม.ค. 63 | 130
Example blog post alt 28 ม.ค. 63 | 187
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. เข้าพบท่านผู้ว่าฯ มหาสารคาม เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นที่การเกษตร
Example blog post alt 28 ม.ค. 63 | 196
นิเทศฯ มมส. จัดเต็ม “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” เปิดตัวละครใหม่ “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ในเปิดม่านการละคอนฯ 18
Example blog post alt 22 ม.ค. 63 | 128
นิเทศศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลชมเชย “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”
Example blog post alt 17 ม.ค. 63 | 118
คณะวิทยาการสารเทศ มมส. ยอดบริจาคโลหิตทะลุเป้า
Example blog post alt 17 ม.ค. 63 | 154
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. หารือแนวทางทดสอบมาตรฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Example blog post alt 13 ม.ค. 63 | 172
นิสิต คณะไอที มมส. ร่วมจัดนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ ในงานวันเด็ก 63
Example blog post alt 13 ม.ค. 63 | 292
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส. ร่วมทำความดีจัดค่าย C4C (Computer for Community: C4C) คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
Example blog post alt 13 ม.ค. 63 | 277
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส.
Example blog post alt 13 ม.ค. 63 | 132
ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 63 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม
Example blog post alt 23 ธ.ค. 62 | 653
วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 2 รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น
Example blog post alt 23 ธ.ค. 62 | 458
วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 3 รางวัล เวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15
Example blog post alt 23 ธ.ค. 62 | 600
วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 3 รางวัลบนเวทีประชันไอเดีย X Campus Ads Ides Contest 2019
Example blog post alt 23 ธ.ค. 62 | 696
วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
Example blog post alt 23 ธ.ค. 62 | 211
วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่”
Example blog post alt 20 ธ.ค. 62 | 121
วิทยาการสารสนเทศ มมส. สัมภาษณ์แล้ว "โครงการเด็กดีมีที่เรียน"
Example blog post alt 18 ธ.ค. 62 | 147
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมประชุมหารือแนวทางสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่การผลิตภาพยนตร์
Example blog post alt 18 ธ.ค. 62 | 284
แสดงความยินดีกับอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
Example blog post alt 12 ธ.ค. 62 | 385
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น
Example blog post alt 12 ธ.ค. 62 | 515
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตจิตอาสาดีเด่น
Example blog post alt 12 ธ.ค. 62 | 532
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมจัดนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์ วันคล้ายวันสถาปนา มมส.
Example blog post alt 28 พ.ย. 62 | 277
ร่วมแสดงความยินดี นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 18 พ.ย. 62 | 708
นิเทศฯ มมส. จัด Grand Opening Unicross safe life “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย”
Example blog post alt 15 พ.ย. 62 | 484
นิเทศฯ มมส. จัด Grand Opening Bludyguard
Example blog post alt 13 พ.ย. 62 | 205
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic )
Example blog post alt 13 พ.ย. 62 | 193
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉพาะลำดับที่ 1"
Example blog post alt 7 พ.ย. 62 | 213
ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ นำเสนอ 2 ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่
Example blog post alt 7 พ.ย. 62 | 229
ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “JSP Digital Asset Trading System” ณ จังหวัดภูเก็ต
Example blog post alt 5 พ.ย. 62 | 180
คณะวิทยาการสารสนเทศ แห่ต้นเงินถวายปัจจัยงานกฐินสามัคคี มมส. 62 ยอด 16,826 บาท
Example blog post alt 5 พ.ย. 62 | 126
คณะวิทยาการสารสนเทศ ต้อนรับ Mr.Eric Obado พร้อมคณะจากฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี63
Example blog post alt 1 พ.ย. 62 | 189
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับรางวัล "เยาวชนคนต้นแบบ" สาขานันทนาการ ประจำปี 2562 จากสโมสรโรตารีจตุจักร
Example blog post alt 28 ต.ค. 62 | 225
“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” by คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด
Example blog post alt 11 ต.ค. 62 | 334
คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบทุนการศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก
Example blog post alt 4 ต.ค. 62 | 820
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด จับมือคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส แนะแนวตำแหน่งงานให้กับนิสิต
Example blog post alt 27 ก.ย. 62 | 480
กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 27 ก.ย. 62 | 534
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มมส ประจำปี 2562
Example blog post alt 23 ก.ย. 62 | 373
ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออบรมหลักสูตรระยะสั้น"การประมวลผลภาพด้วยภาษาไพธอนขั้นสูง" แก่บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 474
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับ รพ. มหาสารคาม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร มมส
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 520
วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคล Digital Literacy
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 366
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพํมน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 421
สื่อนฤมิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 206
นิเทศศาสตร์ มมส ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ครั้งที่ 4 รับทุนสนับสนุนการถ่ายทำรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 217
วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรม Internet of things (IoT) for precision agriculture
Example blog post alt 3 ก.ย. 62 | 672
คระวิทยาการสารสนเทศ มอบทุน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MISL Summer School on Web and Mobile Application Development”
Example blog post alt 3 ก.ย. 62 | 876
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน และเป็นวิทยากร
Example blog post alt 1 ก.ย. 62 | 439
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณฯ วงรอบ 1
Example blog post alt 1 ก.ย. 62 | 652
พิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 20 ส.ค. 62 | 408
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมกับคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชแก่นิสิต
Example blog post alt 20 ส.ค. 62 | 362
คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ
Example blog post alt 20 ส.ค. 62 | 454
คณะไอที มมส สัมภาษณ์ทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) รายใหม่
Example blog post alt 20 ส.ค. 62 | 377
“IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD” กิจกรรมบูรณาการความรู้สร้างเสริมประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิต
Example blog post alt 20 ส.ค. 62 | 651
ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะไอที มมส ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงาน
Example blog post alt 14 ส.ค. 62 | 544
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Example blog post alt 9 ส.ค. 62 | 381
คณะไอที มมส ร่วม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Example blog post alt 8 ส.ค. 62 | 330
คณะไอที มมส เข้าเสนอประเด็นการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
Example blog post alt 30 ก.ค. 62 | 391
คณะไอที มมส ร่วมถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Example blog post alt 30 ก.ค. 62 | 403
คณะไอที มมส จัดกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม สร้างมูลเพิ่มสินค้าแก่วิสาหกิจชุมชน
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 414
คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 371
คณะไอที มมส ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 573
คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศการกู้ กยศ/กรอ ให้นิสิตใหม่ 62
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 325
หลักสูตร ป.โท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 379
หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสื่อนฤมิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
Example blog post alt 19 ก.ค. 62 | 476
หลักสูตร ป.เอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
Example blog post alt 19 ก.ค. 62 | 620
ภาพความประทับใจ นิสิตรุ่นพี่ คณะไอที มมส. พาน้องใหม่ 62 ลงทะเบียนเรียน
Example blog post alt 19 ก.ค. 62 | 332
หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
Example blog post alt 15 ก.ค. 62 | 1123
คณะไอที มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 62 จำนวนมากกว่า 400 คน
Example blog post alt 15 ก.ค. 62 | 603
คณะไอที มมส เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์และบริษัท โฟกัสอารีน่า มุ่งพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
Example blog post alt 11 ก.ค. 62 | 2251
คณะไอที มมส รวม ผกก.ชื่อดัง เตรียมพร้อมหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตภาพยนตร์”
Example blog post alt 11 ก.ค. 62 | 357
สาขา IT คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย
Example blog post alt 9 ก.ค. 62 | 381
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. ติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 9 ก.ค. 62 | 530
คณะไอที มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ​ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่​ 21
Example blog post alt 9 ก.ค. 62 | 317
คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ที่ระลึก ในพิธีส่งมอบงานรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
Example blog post alt 20 มิ.ย. 62 | 565
ไอที มมส จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
Example blog post alt 19 มิ.ย. 62 | 754
กิจกรรมอบรมการใช้งาน SCB Business Net เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 19 มิ.ย. 62 | 535
คณะไอที มมส ร่วมกับ กฟผ. จัดประกวด EGAT ANIMATION 2019
Example blog post alt 17 มิ.ย. 62 | 378
นิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลอันดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
Example blog post alt 17 มิ.ย. 62 | 369
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารจาก INET
Example blog post alt 17 มิ.ย. 62 | 423
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาคนใหม่
Example blog post alt 12 มิ.ย. 62 | 355
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ Inter Professional Education(IPE)
Example blog post alt 6 มิ.ย. 62 | 297
นิสิตภูมิภาควิชาสารสนเทศ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น
Example blog post alt 4 มิ.ย. 62 | 1371
นิเทศฯ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศ กิจกรรมUmay+ MONEYFITNESS การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น
Example blog post alt 4 มิ.ย. 62 | 440
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากแข่งขันประกวดถ่ายภาพงาน "บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล" 2562
Example blog post alt 21 พ.ค. 62 | 422
คณะไอที มมส. ร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันวิสาขบูชา
Example blog post alt 21 พ.ค. 62 | 420
คณะไอที มมส. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Example blog post alt 17 พ.ค. 62 | 653
IT JOB FAIR 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"
Example blog post alt 13 พ.ค. 62 | 580
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ร่วมกับบริษัท โฟกัสอารีน่า จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 949
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 437
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 552
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 378
กระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs
Example blog post alt 27 เม.ย. 62 | 422
กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 27 เม.ย. 62 | 309
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปี 2562
Example blog post alt 26 เม.ย. 62 | 396
อบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs
Example blog post alt 26 เม.ย. 62 | 291
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคนิคในการถ่ายภาพ
Example blog post alt 26 เม.ย. 62 | 654
ศรีทันดร ละครเวทีนิเทศศาสตร์เรื่องที่ 17
Example blog post alt 11 เม.ย. 62 | 508
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
Example blog post alt 11 เม.ย. 62 | 621
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น และความคิดสร้างสรรค์
Example blog post alt 11 เม.ย. 62 | 488
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour ชมภาพยนตร์ "Silk Reflection"
Example blog post alt 9 เม.ย. 62 | 394
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0
Example blog post alt 2 เม.ย. 62 | 418
คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนใหม่
Example blog post alt 29 มี.ค. 62 | 484
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
Example blog post alt 29 มี.ค. 62 | 440
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561
Example blog post alt 22 มี.ค. 62 | 876
คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา(Smart​ Kids​ Taksila 4.0)​
Example blog post alt 21 มี.ค. 62 | 668
นิสิตร่วมเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”
Example blog post alt 21 มี.ค. 62 | 541
นิสิตร่วมกิจกรรมระดมความคิด ในหัวข้อเรื่อง "เราจะมีความสุขในการเรียนที่นี่มากขึ้นถ้าคณะฯ มี...."
Example blog post alt 21 มี.ค. 62 | 383
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต (English Camp 2019)
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 747
คณะทำงาน SCG เข้าเยี่ยม นักวิจัยคณะไอที มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 871
คณาจารย์ ไอที มมส ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแอปพลิเคชั่น "เซียนแดรี่ฟาร์ม"
Example blog post alt 7 มี.ค. 62 | 370
อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ในการเป็นอาจารย์พิเศษ
Example blog post alt 7 มี.ค. 62 | 648
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการอบรมวิพากษ์ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
Example blog post alt 28 ก.พ. 62 | 466
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมหารือกับตัวแทนสมาคมซอฟท์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องแผนการรับนิสิตเข้าสหกิจศึกษา
Example blog post alt 28 ก.พ. 62 | 453
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม
Example blog post alt 28 ก.พ. 62 | 764
เปิดม่านการละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 429
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการจัดทำเอกสารและผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2562 ”
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 685
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการให้คำปรึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561”
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 389
คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 436
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิง บูรณาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2"
Example blog post alt 29 ม.ค. 62 | 764
คณบดีไอที มมส ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพ
Example blog post alt 29 ม.ค. 62 | 910
คณะไอที มมส จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562
Example blog post alt 29 ม.ค. 62 | 861
คณะผู้แทนจาก กฟผ. เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี และผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
Example blog post alt 18 ม.ค. 62 | 526
ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
Example blog post alt 15 ม.ค. 62 | 641
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
Example blog post alt 11 ม.ค. 62 | 685
คณะไอที มมส ร่วมกับ depa หารือแนวทางพัฒนากำลังสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
Example blog post alt 11 ม.ค. 62 | 726
คณะไอที มมส ประชุมหัวข้อ NexC report กับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
Example blog post alt 10 ม.ค. 62 | 588
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 10 ม.ค. 62 | 469
สโมสรนิสิตร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 10 ม.ค. 62 | 373
คณะวิทยาการสารสนเทศ รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
Example blog post alt 9 ม.ค. 62 | 671
ผู้บริหารคณะไอที ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส คนใหม่
Example blog post alt 8 ม.ค. 62 | 694
ผู้บริหารคณะไอที มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี ม.มหาสารคาม
Example blog post alt 7 ม.ค. 62 | 577
นิสิตคณะไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018
Example blog post alt 7 ม.ค. 62 | 696
นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ การประกวดรางวัล“สายฟ้าน้อย”ครั้งที่ 14
Example blog post alt 25 ธ.ค. 61 | 1034
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น
Example blog post alt 14 พ.ย. 61 | 678
โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ
Example blog post alt 13 พ.ย. 61 | 417
งานประชุม วิชาการ (NCIT2018) ครั้งที่ 10 และ InCIT2018) ครั้งที่ 3 Welcome Dinner
Example blog post alt 13 พ.ย. 61 | 607
Paper Presentation (parallel NCIT&INCIT 2018)
Example blog post alt 13 พ.ย. 61 | 757
Paper Presentation (parallel NCIT&INCIT 2018)
Example blog post alt 26 ต.ค. 61 | 1078
“คณะไอที มมส” เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 22 ต.ค. 61 | 607
คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Example blog post alt 9 ต.ค. 61 | 471
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต จากบุุคลากร นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 9 ต.ค. 61 | 791
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “แอปพลิเคชัน เซียน แดรี่ฟาร์ม”
Example blog post alt 22 ส.ค. 61 | 1102
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรณรงค์การประหยัดพลัง ประจำปี 2561
Example blog post alt 22 ส.ค. 61 | 1279
งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับงานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา และคณะฯ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 22 ส.ค. 61 | 1958
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ
Example blog post alt 28 มิ.ย. 61 | 1279
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการเรียนรู้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2561
Example blog post alt 28 มิ.ย. 61 | 1226
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
Example blog post alt 28 มิ.ย. 61 | 1380
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการวิจัย "เผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น"
Example blog post alt 28 มิ.ย. 61 | 715
อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก Newton Mobility Grant Scheme 2016/R1
Example blog post alt 18 พ.ค. 61 | 1067
คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 (MSU Inbound Internship 2018) จำนวน 8 คน
Example blog post alt 18 พ.ค. 61 | 731
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2561 หัวข้อ “AI in Medical Domain and Trends of Research”
Example blog post alt 3 พ.ค. 61 | 933
นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
Example blog post alt 2 พ.ค. 61 | 920
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Example blog post alt 1 พ.ค. 61 | 945
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์”
Example blog post alt 1 พ.ค. 61 | 1014
อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (เบื้องต้น)”
Example blog post alt 1 พ.ค. 61 | 1196
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)”
Example blog post alt 1 พ.ค. 61 | 749
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Construct2”
Example blog post alt 27 เม.ย. 61 | 937
Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”
Example blog post alt 27 เม.ย. 61 | 674
กิจกรรมเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 24 เม.ย. 61 | 941
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ
Example blog post alt 4 เม.ย. 61 | 694
สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “เลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561”
Example blog post alt 12 มี.ค. 61 | 1259
ผลงานของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเข้ารอบสุดท้าย National Software Contest - NSC 2018
Example blog post alt 8 มี.ค. 61 | 1074
นายธนัชชา ไชยคำภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
Example blog post alt 7 มี.ค. 61 | 2298
นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)
Example blog post alt 13 ก.พ. 61 | 932
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร
Example blog post alt 13 ก.พ. 61 | 1839
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 – 2561 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
Example blog post alt 9 ก.พ. 61 | 1243
คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2561
Example blog post alt 9 ก.พ. 61 | 879
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม
Example blog post alt 9 ก.พ. 61 | 1082
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย
Example blog post alt 9 ก.พ. 61 | 1193
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “Tech Startup 100 เส้นทางอย่างที่ฝัน”
Example blog post alt 22 ม.ค. 61 | 1892
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2560
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 1026
ความร่วมมือในการผลิตผลงาน โครงการ “The Animation and Game”
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 1174
อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 1551
คณะ IT ร่วมสอบคัดเลือกนิสิตนานาชาติ ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 2227
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 617
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคาม
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 695
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ให้แก่คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
Example blog post alt 16 ม.ค. 61 | 1245
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสาขาวิชาสื่อนฤมิต”
Example blog post alt 4 ม.ค. 61 | 767
คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560
Example blog post alt 4 ม.ค. 61 | 618
โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS
Example blog post alt 4 ม.ค. 61 | 491
ต้อนรับนักวิจัยชาวต่างชาติ มาเก็บข้อมูลที่คณะฯ และหน่วยงานอื่นๆ
Example blog post alt 3 ม.ค. 61 | 636
คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 2042
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
Example blog post alt 9 เม.ย. 61 | 263
ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญคณะฯ งานสงกรานต์ และรับฟังการถ่ายทอดนโยบายฯ ประจำปี 2561
Example blog post alt 19 ต.ค. 60 | 222
แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 26 มี.ค. 61 | 279
คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 และงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 29 ธ.ค. 60 | 281
โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561และงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร