ข่าวคณะ IT


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

#
Example blog post alt 27 พ.ย. 64 | 5
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
Example blog post alt 18 พ.ย. 64 | 11
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) ครั้งที่ 8/2564
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 121
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 7
ข่าวโครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด”
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 18
โครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้า : ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด”
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 4
ขอแจ้งกำหนดการแบ่งชำระค่าเทอม 2/2564
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 2
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 17 พ.ย. 64 | 3
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มมส ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)
Example blog post alt 5 พ.ย. 64 | 21
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทอดถวายวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
Example blog post alt 5 พ.ย. 64 | 15
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ห่วงใย และขอส่งกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Example blog post alt 5 พ.ย. 64 | 27
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 3-8 ลงทะเบียน และกดติดตามเฟสบุคแฟนเพจ เพื่อรับข่าวสารตำแหน่งงานว่าง งานราชการ และงานเอกชน และข้อมูลกิจกรรม โครงการ พัฒนาทักษะนิสิต
Example blog post alt 3 พ.ย. 64 | 82
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2565
Example blog post alt 27 ต.ค. 64 | 13
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Example blog post alt 25 ต.ค. 64 | 15
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Example blog post alt 21 ต.ค. 64 | 22
ประกาศแจ้งปิดถนนบริเวณเส้นหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
Example blog post alt 15 ต.ค. 64 | 295
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร” ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 13 ต.ค. 64 | 25
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของ
Example blog post alt 12 ต.ค. 64 | 49
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
Example blog post alt 12 ต.ค. 64 | 21
ประชาสัมพันธ์
Example blog post alt 5 ต.ค. 64 | 15
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
Example blog post alt 5 ต.ค. 64 | 72
ประกาศรับสมัครงาน
Example blog post alt 23 ก.ย. 64 | 26
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ “หลักสูตรตารางทำการ”
Example blog post alt 23 ก.ย. 64 | 1880
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือก รับทุนการศึกษา “ทุนอาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร” ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 23 ก.ย. 64 | 95
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ
Example blog post alt 8 ก.ย. 64 | 33
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ จังหวัดร้อยเอ็ด
Example blog post alt 8 ก.ย. 64 | 22
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
Example blog post alt 27 ส.ค. 64 | 52
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Example blog post alt 27 ส.ค. 64 | 26
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรตารางทำการ
Example blog post alt 6 ส.ค. 64 | 44
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVIC 19)
Example blog post alt 19 ก.ค. 64 | 4152
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
Example blog post alt 7 ก.ค. 64 | 65
ฝากทุกคนกดติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ผ่านช่องทางเหล่านี้จ้า
Example blog post alt 28 มิ.ย. 64 | 991
ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 23 มิ.ย. 64 | 225
ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564
Example blog post alt 16 มิ.ย. 64 | 289
รวมข้อมูล การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 15 มิ.ย. 64 | 117
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส
Example blog post alt 14 มิ.ย. 64 | 117
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ)
Example blog post alt 11 มิ.ย. 64 | 425
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
Example blog post alt 10 มิ.ย. 64 | 254
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีเทียบเข้า รอบ2
Example blog post alt 9 มิ.ย. 64 | 648
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๔
Example blog post alt 1 มิ.ย. 64 | 55
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Example blog post alt 1 มิ.ย. 64 | 694
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบเทียบเข้ารอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 1 มิ.ย. 64 | 1820
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 31 พ.ค. 64 | 36
ติวฟรี ก.พ. (ภาค ก) 5-6 มิถุนายน 2564
Example blog post alt 6 พ.ค. 64 | 164
กำหนดการประชุมทางวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5
Example blog post alt 21 เม.ย. 64 | 365
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 9 เม.ย. 64 | 232
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการผลิตบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
Example blog post alt 18 มี.ค. 64 | 295
ประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 15 มี.ค. 64 | 251
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 5 มี.ค. 64 | 200
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 2/2563 ภายในวันศุกร์ 5 มีนาคม 2564
Example blog post alt 3 มี.ค. 64 | 642
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 2 มี.ค. 64 | 516
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมใน ปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
Example blog post alt 2 มี.ค. 64 | 136
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 24 ก.พ. 64 | 221
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564
Example blog post alt 12 ก.พ. 64 | 225
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ และ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 27 ม.ค. 64 | 228
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)
Example blog post alt 23 ธ.ค. 63 | 366
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)
Example blog post alt 17 ธ.ค. 63 | 784
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
Example blog post alt 17 ธ.ค. 63 | 306
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
Example blog post alt 9 ธ.ค. 63 | 757
แจ้งกำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563
Example blog post alt 9 ธ.ค. 63 | 542
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทส่งเสริมอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Example blog post alt 1 ธ.ค. 63 | 416
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ITMB
Example blog post alt 13 พ.ย. 63 | 481
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563
Example blog post alt 12 พ.ย. 63 | 832
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563
Example blog post alt 4 พ.ย. 63 | 1410
เปิดรับสมัครนิสิต หลักสูตรเทียบเข้า วุฒิ ปวส. 2564
Example blog post alt 22 ต.ค. 63 | 1798
หลักสูตร ITMB เปิดรับสมัครแล้ว!!
Example blog post alt 19 ต.ค. 63 | 534
ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”
Example blog post alt 5 ต.ค. 63 | 640
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกาษา "ทุนภูมิพล"
Example blog post alt 24 ส.ค. 63 | 667
แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
Example blog post alt 24 ส.ค. 63 | 736
ขอเชิญเข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563
Example blog post alt 17 ส.ค. 63 | 927
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์กู้ กยศ. รายใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 14 ส.ค. 63 | 558
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ
Example blog post alt 5 ส.ค. 63 | 1228
ประกาศรายชื่อนิสิตเกี่ยวกับการดำเนินการกู้ กยศ. ประจำปี 2563
Example blog post alt 29 ก.ค. 63 | 441
เปิดรับสมัครนิสิตอาสาแนะแนวหลักสูตร พร้อมทุนสนับสนุน
Example blog post alt 22 ก.ค. 63 | 884
ร่วมระเบิดไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับ X Campus Ads Idea Contest 2020
Example blog post alt 20 ก.ค. 63 | 1918
รับสมัครคัดเลือกนิสิต เพื่อรับ "ทุนเงินรายได้" ประจำปี 2563
Example blog post alt 15 ก.ค. 63 | 1359
English Exit-Exam รอบที่ 3 มาแล้วจ้า
Example blog post alt 29 มิ.ย. 63 | 297
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19
Example blog post alt 29 มิ.ย. 63 | 469
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563
Example blog post alt 19 มิ.ย. 63 | 686
IT MSU ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตต้นแบบ "MSU FOR ALL"
Example blog post alt 8 มิ.ย. 63 | 1778
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5
Example blog post alt 8 มิ.ย. 63 | 998
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทียบเข้า รอบที่ 2
Example blog post alt 29 พ.ค. 63 | 1037
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทียบเข้า (วุฒิ ปวส.) รอบ 2
Example blog post alt 14 พ.ค. 63 | 818
3 ช่องทางในการชำระค่าบริการทางการศึกษา มมส
Example blog post alt 12 พ.ค. 63 | 354
เปิดรับสมัครปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 8 พ.ค. 63 | 723
เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Example blog post alt 1 พ.ค. 63 | 674
4 แพลตฟอร์ม ใช้เรียน & ประชุมทางออนไลน์
Example blog post alt 30 เม.ย. 63 | 1652
รับสมัครทุนกู้ยืม กยศ./กรอ.
Example blog post alt 28 เม.ย. 63 | 1222
ประกาศรายชื่อผู้สอบติด หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
Example blog post alt 17 เม.ย. 63 | 807
เปิดรับสมัครเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปี 2563 รอบที่ 3
Example blog post alt 1 เม.ย. 63 | 896
เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรเทียบเข้ารอบ 2
Example blog post alt 25 มี.ค. 63 | 1581
ประกาศ!! ปรับวิธีการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ปี 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 10 มี.ค. 63 | 555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏบัติงาน"ลูกจ้างชั่วคราว"
Example blog post alt 6 มี.ค. 63 | 379
ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม workshop พัฒนาทักษะภาษา
Example blog post alt 5 มี.ค. 63 | 397
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 3 มี.ค. 63 | 485
ส่งความรู้ตรงถึงที่ กับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำนักวิทยบริการ
Example blog post alt 2 มี.ค. 63 | 875
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563
Example blog post alt 19 ก.พ. 63 | 982
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
Example blog post alt 19 ก.พ. 63 | 2531
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา
Example blog post alt 12 ก.พ. 63 | 7192
นิสิตที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58-62 ที่เก็บหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่ครบ 30 หน่วยกิต ให้ดำเนินการดังนี้
Example blog post alt 12 ก.พ. 63 | 525
ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
Example blog post alt 7 ก.พ. 63 | 981
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 3 ก.พ. 63 | 335
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
Example blog post alt 29 ม.ค. 63 | 957
กำหนดการเข้ารับการทดสอบ English Exit-Exam 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1
Example blog post alt 21 ม.ค. 63 | 660
นิเทศศาสตร์ มมส. ชวนทุกคนมา “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” กับเปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 18 งานนี้ชมฟรี!!
Example blog post alt 15 ม.ค. 63 | 505
ประชาสัมพันธ์ สอบ IT Exit Exam
Example blog post alt 14 ม.ค. 63 | 2116
รับสมัครนิสิตพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มมส.
Example blog post alt 14 ม.ค. 63 | 344
ขอเชิญอาจารย์ร่วม Workshop การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
Example blog post alt 7 ม.ค. 63 | 270
คณะวิทยาการสารสนเทศชวนร่วมบริจาคโลหิต
Example blog post alt 7 ม.ค. 63 | 928
สอบสัมภาษณ์ T-CAS 63 รอบ 1 Portfolio
Example blog post alt 7 ม.ค. 63 | 336
ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน C4C 2019
Example blog post alt 26 ธ.ค. 62 | 856
ประชาสัมพันธ์ติดต่อรับบัตรนิสิตใหม่
Example blog post alt 13 ธ.ค. 62 | 1527
สมัครเรียนหลักสูตรเทียบเข้าคลิกที่นี่
Example blog post alt 26 พ.ย. 62 | 495
5 เอกสารที่ห้ามลืม ในรับปริญญา 2562
Example blog post alt 21 พ.ย. 62 | 717
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Example blog post alt 21 พ.ย. 62 | 727
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562
Example blog post alt 19 พ.ย. 62 | 748
รับสมัครคนสวน 1 อัตรา
Example blog post alt 18 พ.ย. 62 | 291
ประชาสัมพันธ์กำหนดการบันทึกภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
Example blog post alt 14 พ.ย. 62 | 2483
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
Example blog post alt 8 พ.ย. 62 | 457
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 28 ต.ค. 62 | 348
ขอชวนทีมนักเล่า เขียนโพสต์เล่าเรื่องความสุข ร่วมลุ้น 30 ทีมสุดท้าย ร่วมค่าย "นักเล่าความสุข"
Example blog post alt 17 ต.ค. 62 | 1094
มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ แจกทุนการศึกษา "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ"
Example blog post alt 11 ต.ค. 62 | 597
ขอเชิญชวนเข้ารวม Workshop การผลิตโฆษณาเพื่อสังคม
Example blog post alt 8 ต.ค. 62 | 839
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพร้อม Work shop ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”
Example blog post alt 23 ก.ย. 62 | 2917
ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหารสำหรับนิสิต
Example blog post alt 23 ก.ย. 62 | 1049
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลโครงการ Esan Egat Animation 2019
Example blog post alt 22 ก.ย. 62 | 850
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการสารรสนเทศ
Example blog post alt 19 ก.ย. 62 | 561
เชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
Example blog post alt 28 ส.ค. 62 | 1226
ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562
Example blog post alt 26 ส.ค. 62 | 909
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA CREATIVE CONTEST 2019 ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE”
Example blog post alt 23 ส.ค. 62 | 1155
ประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร
Example blog post alt 22 ส.ค. 62 | 618
แจ้งกำหนดการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 15 ส.ค. 62 | 1174
ขอเชิญร่วมกิจกรรม IT Freshy Night 2019 THE MAGICIANS WORLD
Example blog post alt 14 ส.ค. 62 | 1928
ขอประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit Exam)
Example blog post alt 9 ส.ค. 62 | 883
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต”
Example blog post alt 9 ส.ค. 62 | 1284
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Example blog post alt 7 ส.ค. 62 | 2373
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ กยศ. รายเก่า และรายใหม่ และ กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 6 ส.ค. 62 | 1014
ขอเชิญนิสิตกู้ยืม กยศ กรอ รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (ปี 1) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 1102
แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เสาร์ 27 ก.ค. 62
Example blog post alt 23 ก.ค. 62 | 592
ขยายเวลารับสมัครโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019
Example blog post alt 22 ก.ค. 62 | 1007
โครงการประกวดมิวสิควิดิโอเพลง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
Example blog post alt 22 ก.ค. 62 | 607
"โฮมขวัญน้อง จ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย"
Example blog post alt 9 ก.ค. 62 | 1172
แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 8 ก.ค. 62 | 1867
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 5 ก.ค. 62 | 1299
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ปี 2 ขึ้นไป)
Example blog post alt 2 ก.ค. 62 | 596
ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีกาารศึกษา 2562
Example blog post alt 28 มิ.ย. 62 | 1887
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 24 มิ.ย. 62 | 985
ปฏิทินกิจกรรม น้องใหม่ 62
Example blog post alt 19 มิ.ย. 62 | 2518
เปิดรับสมัครรอบรับตรงอิสระ ดำเนินการโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 31 พ.ค. 62 | 636
ปิดรับสมัครรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หมดเขต 8 มิถุนายน นี้
Example blog post alt 15 พ.ค. 62 | 668
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission หมดเขต 19 พฤษภาคม 2562 นี้
Example blog post alt 14 พ.ค. 62 | 884
ประกาศ ผลพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยและสร้างสรรค์ จากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Example blog post alt 3 พ.ค. 62 | 1666
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน เข้ารับพระราชทานรางวัล ศาสตรเมธี ปี 2561 สาขาบรรณารักษศาสตร์
Example blog post alt 2 พ.ค. 62 | 1083
IT Job Fair 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"
Example blog post alt 1 พ.ค. 62 | 2192
International Conference on Applied Informatics and Technology
Example blog post alt 27 เม.ย. 62 | 1163
คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
Example blog post alt 22 เม.ย. 62 | 1407
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวรลานชั่น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ
Example blog post alt 19 เม.ย. 62 | 1148
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562
Example blog post alt 25 มี.ค. 62 | 1093
ร่วมเวิร์คช็อปการเป็นพิธีกรมืออาชีพ กับอาร์ม ธนภูมิ ท้าวนอก พิธีกรและบรรณาธิการข่าวรายการรีวิวบันเทิงช่อง 3
Example blog post alt 20 มี.ค. 62 | 836
โครงการ "เปิดโลกสหกิจศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”
Example blog post alt 19 มี.ค. 62 | 1106
แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ Smart Student 4.0 by นิ้ง โศภิดา กาญจนรินทร์
Example blog post alt 18 มี.ค. 62 | 839
ขอเชิญชวนนิสิตร่วมระดมความคิด
Example blog post alt 16 มี.ค. 62 | 2116
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019
Example blog post alt 15 มี.ค. 62 | 4965
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ติดอันดับ The World University Rankings 2019
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 1252
ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 920
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open innovation
Example blog post alt 11 มี.ค. 62 | 755
ขอเชิญชวนนิสิต และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนสอบ TOEIC
Example blog post alt 28 ก.พ. 62 | 1030
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 2 รางวัล ในเวทีประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 884
นิสิตคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Campus Challenge 2018
Example blog post alt 20 ก.พ. 62 | 804
นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
Example blog post alt 6 ก.พ. 62 | 1099
"ความเชื่อเพิ่นว่ามามันกำลังสิเกิดขึ้นเจ้าเชื่อบ่" เปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17
Example blog post alt 15 ม.ค. 62 | 1106
คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมไอทีเปิดบ้านสานสัมพันธ์ต้อนรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
Example blog post alt 10 ม.ค. 62 | 1508
ชมรมสื่อสร้างสรรค์คณะไอที มมส เชิญร่วมงานวันเด็ก 2562
Example blog post alt 9 ม.ค. 62 | 896
ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันถ่ายทำภาพยนต์สั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท
Example blog post alt 26 ธ.ค. 61 | 3021
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)
Example blog post alt 20 ธ.ค. 61 | 763
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานดำชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 30 พ.ย. 61 | 1952
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศศิธร แก้วมั่น เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Example blog post alt 21 พ.ย. 61 | 2834
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุมัติขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ธันวาคม 2561
Example blog post alt 8 พ.ย. 61 | 5151
ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Convergence: Content, Media and Technology ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2561
Example blog post alt 5 พ.ย. 61 | 2571
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
Example blog post alt 21 ก.ย. 61 | 1545
Example blog post alt 18 ก.ย. 61 | 1386
คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต
Example blog post alt 12 ก.ย. 61 | 1586
ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอด้วย Premier CC"
Example blog post alt 7 ก.ย. 61 | 1027
Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม
Example blog post alt 7 ก.ย. 61 | 1857
Informatics Training Center ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือระบบแอนดรอยด์"
Example blog post alt 7 ก.ย. 61 | 1446
คณะวิทยาการสารสนเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
Example blog post alt 5 ก.ย. 61 | 1540
ประกาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 21 ส.ค. 61 | 2062
“3 ไอเท็มจาก ปตท.สผ. 3 ซีนจาก บอล วิทยา ทองอยู่ยง” ปตท.สผ.ชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ”
Example blog post alt 30 พ.ค. 61 | 1568
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
Example blog post alt 26 เม.ย. 61 | 2023
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น (รอบสอบ) ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 25 เม.ย. 61 | 1855
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น (รอบสอบ) ประจำปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 24 เม.ย. 61 | 1776
ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Example blog post alt 19 เม.ย. 61 | 1787
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 (คปก. รุ่นที่ 21)
Example blog post alt 18 เม.ย. 61 | 2512
ขอเชิญชวน นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน"
Example blog post alt 4 เม.ย. 61 | 2080
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) คณะวิทยา
Example blog post alt 5 ก.พ. 61 | 1744
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
Example blog post alt 3 ธ.ค. 60 | 2354
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนถึงวันที่ 24 พย. 2560