ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสื่อนฤมิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตที่สนใจ หัวข้อ การสร้างสรรค์ไอเดียและเทคนิคพิเศษสำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ

Example blog post alt

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสื่อนฤมิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตที่สนใจ หัวข้อ การสร้างสรรค์ไอเดียและเทคนิคพิเศษสำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ

โพสโดย

24 มี.ค. 66 | 1539086 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสื่อนฤมิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตที่สนใจ หัวข้อ การสร้างสรรค์ไอเดียและเทคนิคพิเศษสำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ ณ ห้องปฏิบัติการ IT-404 คณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท The Monk Studio คุณชญานนท์ ทองมนต์ ตำแหน่ง 3D Animator เป็นวิทยากร ให้กับน้อง ๆ นิสิตเกี่ยวกับ การตีความสำหรับ React ของตัวละคร การ Acting และการถ่าย Reference สำหรับการทำแอนิเมชัน Workflow การทำแอนิเมชัน การจัดการกราฟ (Timing Spacing) การ Planning ช็อต ตั้งแต่ Blocking จนกระทั่งเลือก Acting Choice การ Polish เพื่อเก็บรายละเอียดแอนิเมชัน
อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง หัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นประธานเปิดโครงการ มีอาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ และอาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1539085