ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ จัดโครงการ​ความร่วมมือด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ จัดโครงการ​ความร่วมมือด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

โพสโดย

24 มี.ค. 66 | 1523595 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ จัดโครงการ​ความร่วมมือด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
การจัดแสดงต้นแบบโมเดลอาคาร พร้อมบอร์ดนำเสนอรายละเอียดของแต่ละโมเดล กำลังจัดแสดง ณ ห้องโถง ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566
โครงการ​นี้ได้รับเกียรติ​จาก อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณาจารย์ และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน 60 คน เข้าร่วมดำเนินการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศให้การต้อนรับ ณ ห้องฉายภาพยนตร์​ และห้องโถง ชั้น 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1523594