ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM

โพสโดย

20 มี.ค. 66 | 1528771 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Happy Academy นักพัฒนาสายพันธุ์ TSM ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ ดร.พรทิวา ปะวะระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ (ทีม Unique) มีสมาชิกดังนี้ นายอาทิตย์ ทวีบท นายบารมี ศรีโสดา และนายพลวัฒน์ ภาระบาล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีม Cactus) มีสมาชิกดังนี้ นายศุภกิตติ์ เฉิดฉาย นายวัฒนา ฤทธิแผลง และายพชร คำปาน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีม ThanksGodltFinished) มีสมาชิกดังนี้ นายจักรกฤษณ์ ฝ่ายจำปา นายปรเมศร์ บ่อแก้ว นายอดิเทพ ป้องหลง นายอดิเทพ ป้องหลง
ภาพ: ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
ข่าว: น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1528770