ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2566

Example blog post alt

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย

17 ม.ค. 66 | 1539446 view

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1539446