ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

Example blog post alt

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

23 ธ.ค. 63 | 131 view

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

ศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของ มมส.
08-9619-6669, 08-5778-7187, 08-7635-5957
ฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช
0-4302-1021, 09-8149-7828 และ 09-5662-2283


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1619