ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส คว้า 50,000 บาท โครงการ SUREE CREATIVE CONTEST No.3

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส คว้า 50,000 บาท โครงการ SUREE CREATIVE CONTEST No.3

โพสโดย

17 ธ.ค. 63 | 330 view

นิสิตเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชมเชย ในงานตัดสินผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในโครงการ SUREE CREATIVE CONTEST No.3 ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี... กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์”ณ มหาวิทยาลัยศรีประทุม วันที่ 16 ธันวาคม 2563 . ผลการตัดสิน ทีม AJT305 จากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายกอปรกิจ ฤทธิ์กิ่ง นางสาวสุภาพร ชาดี นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ นางสาวบุษบา ดีเกียรติถาวร นายศิวัช เพชรายุทธการ นางสาวอรฤทัย อภัยพรม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 203