ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภูมิสารสนเทศ มมส ลงผลิตแผนที่ชุมชนในโครงการ Commed 2020

Example blog post alt

ภูมิสารสนเทศ มมส ลงผลิตแผนที่ชุมชนในโครงการ Commed 2020

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

8 ธ.ค. 63 | 83 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อทำแผนที่ชุมชน ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ฝึกฝนการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับระหว่างนิสิต และเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาปัญหาชุมชน พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบวางแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1618