ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส บริการวิชาการชุมชนผ่านการผลิต VDO Content ด้วย Smart Devices

Example blog post alt

คณะไอที มมส บริการวิชาการชุมชนผ่านการผลิต VDO Content ด้วย Smart Devices

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 พ.ย. 63 | 122 view

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรม “การผลิต VDO Content ด้วย Smart Devices เพื่อการสื่อสารบน YouTube Platform สำหรับธุรกิจชุมชน” ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคามถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง IT- Smart classroom


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1619