ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สุดปัง นิเทศฯ มมส สร้างองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ผ่าน Fake News Fighter

Example blog post alt

สุดปัง นิเทศฯ มมส สร้างองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ผ่าน Fake News Fighter

โพสโดย

9 ต.ค. 63 | 132 view

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียนรู้การผลิตสื่อให้ปลอดภัยจากข่าวปลอม ข่าวลวง หรือ FAKE NEWS ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Fake News Fighter : เครือข่ายสร้างองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมสื่อกรองข่าว เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้ ให้รู้ว่าสื่อควรมีการกรองข่าวสาร ก่อนนำเสนอสู่ประชาชน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287