ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการบัญชีฯ มมส คนใหม่

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการบัญชีฯ มมส คนใหม่

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 ต.ค. 63 | 85 view

1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ส่งมอบงาน ให้กับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ที่ตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้พัฒนาคณะการบัญชีและการจัดการ ให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ และแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543