ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมเชิดชูเกียรติในงานผู้เกษียณอายุราชการ มมส

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมเชิดชูเกียรติในงานผู้เกษียณอายุราชการ มมส

โพสโดย

1 ต.ค. 63 | 173 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ ในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบแหวนทองคำที่ระลึก โล่ที่ระลึกพร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

. ในส่วนของคณะวิทยาการสารสนเทศ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 2 ท่าน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุน เทียมทินกฤต สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287