ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านการอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Example blog post alt

คณะไอที มมส เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านการอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

30 ก.ย. 63 | 88 view

28 กันยายน 2563 09.00 น. งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงพร้อมอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบแนวทางกระบวนการทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ และตารางทำการ) โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาระบบ กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก คุณทานตะวัน เอมี่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และคุณชญานิษฐ์ บุตรชารี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากร ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543