ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านการอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Example blog post alt

คณะไอที มมส เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านการอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โพสโดย

30 ก.ย. 63 | 192 view

28 กันยายน 2563 09.00 น. งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงพร้อมอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบแนวทางกระบวนการทดสอบ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ และตารางทำการ) โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาระบบ กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก คุณทานตะวัน เอมี่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และคุณชญานิษฐ์ บุตรชารี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากร ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287