ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

Example blog post alt

แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

24 ส.ค. 63 | 350 view

ประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียน 1-2/2564 ทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525