ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

Example blog post alt

ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤา สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด วัน เวลา และกำหนดการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ตามเอกสารที่มานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

เปิดม่านการละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 28 ก.พ. 62 | 128