ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ในการเป็นอาจารย์พิเศษ

Example blog post alt

อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ในการเป็นอาจารย์พิเศษ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

7 มี.ค. 62 | 100 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจาก University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ในการเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง“Human ComputerInteraction” ให้แก่นักศึกษาของสถาบันดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ University of Science and Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม ซึ่ง University of Science and Technology of Hanoi เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคณะวิทยาการสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 60