ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีไอที มมส ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพ

Example blog post alt

คณบดีไอที มมส ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

29 ม.ค. 62 | 161 view

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นนโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะวิทยาการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในระดับที่ดีมากต่อเนื่องกัน 3 ปี


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 930