ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมกับ depa หารือแนวทางพัฒนากำลังสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมกับ depa หารือแนวทางพัฒนากำลังสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 ม.ค. 62 | 263 view

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมหารือความร่วมมือแนวทางในการพัฒนากำลังคน ชุมชน และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคอีสานตอนกลาง) depa พร้อมคณะฯ และมอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น


Example blog post alt

เปิดม่านการละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 28 ก.พ. 62 | 128