ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

10 ม.ค. 62 | 45 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ที่เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสาขาวิชาชีพพร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรภาควิชาสื่อนฤมิต ในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษากล่าวต้อนรับ


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 651