ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

10 ม.ค. 62 | 204 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ที่เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางสาขาวิชาชีพพร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรภาควิชาสื่อนฤมิต ในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษากล่าวต้อนรับ


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 124