ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง ดังนี้

Example blog post alt

ประกาศ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง ดังนี้

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

18 ธ.ค. 61 | 733 view

ประกาศ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 11,680 บาท) 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 11,680 บาท) 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. (ในเวลาราชการ)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 652