ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ

Example blog post alt

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

22 ส.ค. 61 | 811 view

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ด้านภูมิสารสนเทศ โดยการจัดนิทรรศการ การทำแผนที่ การส่องกล้องภาพถ่ายสามมิติ การดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน การจำลองน้ำท่วมในประเทศลาว และการจำลองน้ำท่วมเขื่อนแก่งกระจาน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นเกมตอบคำถาม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : ภาควิชาภูมิสารสนเทศ
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 26 ธ.ค. 61 | 930