ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อชุมชน “รวมพลคนฉายแสง ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งฝึกทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น วางแผนการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจการผลิตภาพยนตร์ ให้เกิด soft power ได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับประเทศ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เสนอแนะแนวคิด กลยุทธ์วิธีในการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตภาพยนตร์ให้กับนิสิตทุกคน นำโดย คุณปรัชญา 
Read more
งานนี้คนรักหนังห้ามพลาด 9-10 พ.ย. 66 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญน้องๆ หรือผู้สนใจ เข้าชมหนังดีทุกอารมณ์ ฟรีกว่า 50 เรื่อง ในงาน “นิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ รวมพลคนฉายแสง” จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมกับได้พบกับผู้กำกับชื่อดัง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการมอบความรู้ด้านภาพยนตร์ให้กับผู้สนใจ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
Read more
วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน “IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB” และการเสวนา “เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดมหาสารคาม นำนักเรียน นักศึกษา นิสิต ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับงาน “IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB” จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้าน Esports ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมไปถึงเยาวชน ให้เกิด soft 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ทรู ขอต้อนรับ Gamer มหาสารคาม กับกิจกรรมสุดพิเศษ “ MAHASARAKHAM ESPORT HUB ” คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ทรู ขอต้อนรับ Gamer มหาสารคามกับกิจกรรมสุดพิเศษ “ MAHASARAKHAM ESPORT HUB ” พบกับ Hiwko : นักกีฬา ESPORT โปรเพย์เยอร์ ทีม KOG/ Winzy นักพากษ์ ตัวตึงแห่งเกม ROV จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายหรรษวัต เลิศกวีวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศอันดับ 6 กีฬาอีสปอร์ต เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในงานแข่งขัน “PUBG GLOBAL SERIES 2” จัดโดย บริษัทคราฟตัน อินคอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและให้บริการเกมพันจีในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 – 20 สิงหาคม 2566 ณ งาน Gamer 8 กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาราเบียภาพ / ที่มา : เพจ THEERATHON FIVEข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
นิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดการออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Geographical Map-Designed Exhibition and Contest of Thailnad) รูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส spatial.io จัดโดยสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สสวทท) โดยมีเกณฑ์ในการแข่งขัน คือ ผู้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการต้องระบุหัวข้อ เนื้อหาและรายละเอียดของแผนที่ที่ต้องการนําเสนอ โดยระบุ รายละเอียดต่อไปนี้ เช่น เรื่องราวความเป็นมาของแผนที่ แหล่งที่มาของข้อมูล สถิติที่นํามาใช้ในการแสดง ข้อมูล และการสื่อความหมายของสีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ รวมถึงจุดเด่นที่น่าสนใจของแผนที่ เป็นต้นและนิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ คุณวรชิต จันทราภรณ์ AE ทรูมหาสารคาม และคุณณัฏฐกันย์ ศิริบูรณะ ผู้จัดการทรูมหาสารคาม พร้อมทีมงาน และอาจารย์ตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางกีฬา E-Sport ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ E-Sport Academy สู่การเป็น E-Sports Player ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศภาพ : รชต วาจาสัตย์ / สรยุทธ 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการ The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกจริง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ชื่อทีม G.CMD ประกอบด้วย นางสาวอาริยาภรณ์ โยวะผุย, นายอลงกต อรัญพ, นายพีรภัทร์ ตั่งรัตนผล และนายศุภกร สงวนจิตต์ โดยมีอาจารย์ ดร.วรวิทย์ สังฆทิพย์ เป็นที่ปรึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Grand Tower Inn Rama 6 กรุงเทพมหานครภาพ / ที่มา : อ.ดร.วรวิทย์ สังฆทิพย์ข่าว : 
Read more