รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Leve ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2567ครั้งที่ 2 สมัคร 15 มี.ค.-15 เม.ษ.2567 รอบที่ 3 Admission รับทั่วประเทศ ใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level, GPAX/GPA สมัคร 6-12 พ.ค. 2567 รอบที่ 4 Direct Admission รับทั่วประเทศ ใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level หรือ GPAX/GPA ครั้งที่ 1 สมัคร 27 พ.ค.-3มิ.ย. 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (สาขาที่เลือกอันดับที่ 1) ทาง https://admission.msu.ac.th/
Read more
ด่วน สาขาวิชา นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ** นักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ห้องที่ 3 (ลำดับสัมภาษณ์ที่ 242 – 407) ไม่สามารถเข้าห้องสัมภาษณ์ได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง ดังนั้น คณะฯ จึงขอให้น้องที่อยู่ห้อง 3 ให้เปลี่ยนห้องสัมภาษณ์ ไปที่ห้อง 2 ในเว็บลิงก์ : https://shorturl.asia/4mQRf นี้ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ
Read more
ด่วน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ถึงวันที่ 6 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น. สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/ วันประกาศผล วันสอบสัมภาษณ์ https://shorturl.asia/RKNnv ขั้นตอนการสมัคร https://shorturl.asia/sBndE คุณสมบัติผู้สมัคร https://shorturl.asia/WV20B การพิจารณาคัดเลือก https://shorturl.asia/hty8H ค่าสมัคร https://shorturl.asia/bvhK4 เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร https://shorturl.asia/pz8Ba หลักฐานการสมัคร https://shorturl.asia/qRU1K สมัครเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร https://shorturl.asia/93tNF สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
Read more
อ่านให้ดี ก่อนที่จะสมัคร #TCAS#MSU67 ม.มหาสารคาม รับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) วันที่ 20 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/ ปฏิทินการสมัคร https://shorturl.asia/RKNnv ขั้นตอนการสมัคร https://shorturl.asia/sBndE คุณสมบัติผู้สมัคร https://shorturl.asia/WV20B การพิจารณาคัดเลือก https://shorturl.asia/hty8H ค่าสมัคร https://shorturl.asia/bvhK4 เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร https://shorturl.asia/pz8Ba หลักฐานการสมัคร https://shorturl.asia/qRU1K สมัครเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร https://shorturl.asia/93tNF สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham 
Read more
เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร มมส รอบ 2 Quota และ รอบ 3 Admission ต้องใช้คะแนน TGAT/TPAT/A-Level อะไรบ้าง ดูเลย จะได้สมัครสอบ และพร้อมสมัครเข้าเรียนต่อ มมส https://www.facebook.com/media/set/?set=a.839990684586438…มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน – โควตารับตรง Portfolio สมัคร 20 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 – โครงการรับนิสิตพิการ สมัคร 20 ต.ค. 
Read more
มมส มีหลักสูตรอะไร เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง รู้รอบด้าน ดูเลย หนังสือแนะแนวการศึกษา ม.มหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 https://shorturl.asia/k4EeX รวมหลักสูตร ป.ตรี/โท/เอก ปีการศึกษา 2567 https://shorturl.asia/Z5SHs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio รับทั่วประเทศ ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน โควตารับตรง Portfolio สมัคร 20 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/Ruzqw โครงการรับนิสิตพิการ สมัคร 20 ต.ค. 
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/ สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
Read more
TCAS MSU67ม.มหาสารคาม รับสมัคร รอบ 1 Portfolio (รับทั่วประเทศ) วันที่ 20 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/ ปฏิทินการสมัคร https://shorturl.asia/RKNnv ขั้นตอนการสมัคร https://shorturl.asia/sBndE คุณสมบัติผู้สมัคร https://shorturl.asia/WV20B การพิจารณาคัดเลือก https://shorturl.asia/hty8H ค่าสมัคร https://shorturl.asia/bvhK4 เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร https://shorturl.asia/pz8Ba หลักฐานการสมัคร https://shorturl.asia/qRU1K สมัครเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไร https://shorturl.asia/93tNF สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือ Page รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xNTXZ8Znk73vzYrsAXB8aESWFskbC5X7Gow7hadJLx1cUN4m152Xer4zx6Rfc79il&id=100064945981531&mibextid=ZbWKwL&paipv=0&eav=Afa_uFd7Oacd7nlwVBp5VFcyRs9t9wi2a1oHYbFeur_7LsrFT-DJvjmda-yOtXUq–U&_rdr ที่มา: https://www.facebook.com/acadmsu
Read more
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ม.มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 คลิก https://admission.msu.ac.th/?page=7
Read more