5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5th December, 2023 On the occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday Thailand’s National Day and Father’s Day ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้ที่นี่
Read more
เปิดบ้าน มมส เลือกแนวทาง วางอนาคต งาน 2 วันติด กิจกรรมไม่ซ้ำกัน เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศให้ด้วย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทุกท่าน ทั้งนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.66 เปิดบูธ ทุกคณะ 19 คณะ รวมมาไว้ที่เดียว วันเดียวเท่านั้น ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ม.เก่า (อาคารรับปริญญา) วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.66 เปิดบ้าน ให้ชมทุกคณะทั้ง ม.เก่า และ ม.ใหม่ มีรถ รับ- ส่ง ฟรี ทั้งวัน เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 1-18 ธ.ค.66 
Read more
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa กำลังเปิดรับสมัคร บริษัท/นิติบุคคล ผู้มีแผนจ้าง นิสิต/นักศึกษาจากสาย IT/Automation&Robotics/Software AI/BigData ที่กำลังสำเร็จการศึกษา/กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรับทุนจาก depa (สำหรับการจ้างเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย depa ออกครึ่งนึง/บริษัทออกครึ่งนึง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ depa กำหนด) เปิดรับสมัครถึง 30 ธันวาคม 2566 รายละเอียดทุน https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/scholarshipsigned-it.pdf
Read more
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรตินำชัย อินนอก นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The 15th International Conference on Information Technology) จัดโดยสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัล “BEST PAPER AWARD” ผลงานเรื่อง “Machine Learning-Based Multiclass Classification Methods for 
Read more
รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Leve ครั้งที่ 1 สมัคร 8 ม.ค.-15 ก.พ. 2567ครั้งที่ 2 สมัคร 15 มี.ค.-15 เม.ษ.2567 รอบที่ 3 Admission รับทั่วประเทศ ใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level, GPAX/GPA สมัคร 6-12 พ.ค. 2567 รอบที่ 4 Direct Admission รับทั่วประเทศ ใช้คะแนน TGAT/TPAT, A-Level หรือ GPAX/GPA ครั้งที่ 1 สมัคร 27 พ.ค.-3มิ.ย. 
Read more
ผู้เข้ารับปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1052
Read more
กำหนดการซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : ฉบับบแก้ไข วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1218
Read more