ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตร

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตร

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

14 ก.ย. 66 | 2272148 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio “โควตาครูแนะแนว” เปิดรับ 6 หลักสูตรดังนี้
1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์
2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
4. วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์
5. วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์
6. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) B.Sc Computer Science and Technology
** ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
** สมัครวันที่ 11 - 18 กันยายน 2566
ทาง https://admission.msu.ac.th/dekd_gtq/log-in.php
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812300734022100...
สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือที่ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu/


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151