ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

14 ก.ย. 66 | 2272149 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio
1. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับ 3 หลักสูตรดังนี้
1. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์
2. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์
** ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
** สมัครวันที่ 11 - 22 กันยายน 2566
ทาง https://admission.msu.ac.th/sport_cult/log-in.php.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812304770688363...
สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377 ในวันเวลาราชการ หรือที่ Page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu/


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151