ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตตรา

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตตรา

โพสโดย
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\function.php on line 178

Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\function.php on line 178

11 ก.ค. 66 | 2272148 view

ผู้ประสงค์สมัคร ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๑-๙๘๐๐
ต่อ ๕๐๐๑ หรือ ๐๖-๓๖๓๕-๕๐๔๔ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1av9ohejTQ_HwTk_Z2y2bCLtC2cdoOjq2/view?usp=sharing


Example blog post alt

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายวันรับสมัคร โควตาเด็กดีมีที่เรียน และ โควตาครูแนะแนว

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 18 ก.ย. 66 | 2272151